Kenan AKSEKİ
Araştırmacı
CUMHURİYET VE ALTINORDU

26 Aralık 1923 Cuma günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra kurulan ilk spor kulübü olarak “Altınordu” tarihte yerini alır.


29 Ekim 2020, Perşembe
EGEMENLİK kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet yönetme şeklidir Cumhuriyet. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim1923’de Çankaya’da topladığı kader birliği yapmış arkadaşlarına şöyle seslendi; “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz…

29 Ekim 1923 tarihine gelindiğinde ise Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 1. maddesine “Türkiye Devleti’nin idare şekli Cumhuriyettir” maddesinin eklenmesini teklif edildi. Bu teklif, “Yaşasın Cumhuriyet !” sesleriyle alkışlanarak kabul edildi. Meclisteki oylamaya katılan 158 üyenin 158’inin de oyunu alan Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk “Cumhurbaşkanı” seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu bugünlerde savaş nedeniyle duran spor faaliyetleri de canlanmaya başladı. İzmir’in en mümtaz ve köklü ailelerinin bulunduğu Basmane semtinde yoğun bir çalışma göze çarpıyordu. Semt gençlerinin spor yapma isteği, semt sakinlerinden Dr.Hacı Hasanzade Ethem Bey ve dolayısı ile Süleyman Ferit Eczacıbaşı’na intikal ettirildi. Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Kuva-i Milliye yıllarında kader birliği yaptığı arkadaşlarıyla beraber bahse konu spor kulübü kurulmasıyla ilgili toplantılar yaparak, cemiyet nizamnamesi üzerinde çalıştılar. Artık son aşama olan isim konusuna gelmiştir sıra. Bu isim, büyük zafer kazanarak vatanı kurtarmış olan kahraman ordumuza yakışan bir Türk ismi olmalıydı. Toplantıyı idare eden Eczacıbaşı, tarihteki büyük bir Türk devleti olan “ALTINORDU” ismini ortaya atar ve alkışlarla itirazsız kabul edilir.

Artık sıra bir arzuhal ile Vilayet yüksek makamına müracaata gelir. Kuruculardan Ahmet Şerafettin Bey tarafından kaleme alınan 04 Aralık 1923 tarihli dilekçe, Vilayet Yüksek Makamı’na teslim edilir. Vilayet Yüksek Makamı ise bu müracaatı uygun bulduğuna dair 25 Aralık 1923 tarih, 546 sayılı, Vali Aziz Akyürek imzalı resmi belgeyi kulübe verir. Bir gün sonra 26 Aralık 1923 Cuma günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra kurulan ilk spor kulübü olarak “Altınordu” tarihte yerini alır.

Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda yazan nutkunda belirttiği gibi, kırmızı-lacivert renklerini kan ve çelikten Altınordu Spor Kulübü’nun kurucuları, vatana spor ahlakı içerisinde gürbüz evlat yetiştirip, sportmenlik ve centilmenlik ilkesi ile hareket edeceklerini belirtmişlerdir.
Sonsuza kadar yaşayacak Cumhuriyetimiz gibi, renk ve kuvvetini tarihten alan Altınordumuz da şanlı tarihine yeni başarılar bırakarak namı gibi spor tarihimizde o kadar kuvvetli ve payidar olsun.

“Ne şan ve şeref, ne de maddi menfaat.”

İşte Altınordulular, birbirlerini severek ve kırmızı-lacivert renk için kulüplerini her sahada yükseltmek için birbirleriyle samimi kardeşlik bağlarıyla bağlanarak çalışırlar...

Altınordu...Bu kuvvetli ve yüksek ad, Türk’ün tarihte başlayan akınlarını ve kahramanlıklarını, şimdiki neslin kalplerinde yüce idealler yaratacak kudrettedir..

Mukaddes yurt İzmir'de Altınordu'nun doğması bir İnkılaptır.